ಬಣ್ಣಗಳು

By | July 9, 2018

This slideshow requires JavaScript.

ಬಣ್ಣಗಳೇ
ಬಣಗಳಾಗದಿರಿ
ವರ್ಣಗಳೇ
ವಿವರ್ಣಗಳಾಗದಿರಿ
ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳದ
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕಿದೆ
ಜೊತೆಯಾಗಿರಿ
ನಲ್ಮೆಯ ನಾಳೆಯ
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ಗೀಚಿರಿ
Author: Praveen Chandra Puttur

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರಚನೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂನ ಸ್ಥಾಪಕ  ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ

One thought on “ಬಣ್ಣಗಳು

  1. kv

    bhashe chennagide,,, adre prarambadalli eno helalu horatu konege ello anthyavagide…!!!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.