ಅವನು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಕಣೇ…!!!

ಅವನು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಕಣೇ…!!!.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ...