ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ

By | August 27, 2008

ನಿಜ ನಾವು ಅಮೇರಿಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಡ್ತಿವಿ, ಇನ್ದೊನೆಶಿಯ , ಕೊರಿಯ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಡ್ತ್ವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸೊಲ್ಲ…
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಾತನಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೆಂದು
ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ , ನಮ್ಮ ನೆಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋ ಬದಲು
ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಮಾತಡ್ತ್ವಿ. ಭಾಷಣಗಾರನ ಅಪಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಆತ ಬದುಕುವ ಉಪಾಯ .. ಹೌದು ತಾನೆ

Author: Praveen Chandra Puttur

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರಚನೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂನ ಸ್ಥಾಪಕ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.