ನಾನು ಮರವಲ್ಲ

By | August 30, 2008

ನಾನು ಮರವಲ್ಲ
ನಾನು ಬಳ್ಳಿ
ನನ್ನ ಬೇರು ನನ್ನೂರು

ಮರದ ಕೊಂಬೆ
ರೆಂಬೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ವ್ಯಾಪಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಬೇರಿನೆಡೆಗೆ
ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ

ಆದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗಲ್ಲ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ಬೇರಿನೆಡೆಗೆ
ಮರಳುತ್ತದೆ

ನಾನು
ಮರವಗಲಾರೆ
ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಸಾಗಿ
ಜಗದಗಲ ಹೋಗಿ
ಮರಳಿ ಬೇರಿನೆಡೆಗೆ ಬರುವೆ

Author: Praveen Chandra Puttur

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರಚನೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂನ ಸ್ಥಾಪಕ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ

One thought on “ನಾನು ಮರವಲ್ಲ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.