ಕೋಟಿಗೊಂದು ಕಾರ್‌

ಕೆಲವು ಕಾರ್‌ಗಳಿವೆ. ದರ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಹವು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ನೂರಾರು ನ್ಯಾನೊ ಕಾರ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರುವ ಕೆಲವು ಲಗ್ಷುರಿ ಕಾರ್‌ಗಳತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  hostel life. and ambasidar car article