ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗಿವೆ

ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗಿವೆ

ಕವಿತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಮೇಜ್‌ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ..