ರಸಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳು- ಭಾಗ 2

Welcome to your ರಸಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳು- ಭಾಗ 2

Name
email
1.

ಅರಕಲಗೂಡು ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

2.

ಅರಗದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್  ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

3.

ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಮಿತ್ರ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

4.

ಆದ್ಯರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

5.

ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ  ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

6.

ಕಸ್ತೂರಿ ರಘುನಾಥಚಾರ ರಂಗಾಚಾರ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

7.

ಕುಳಕುಂದ ಶಿವರಾಯ  ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

8.

ಪುರೋಹಿತ ತಿರುನಾರಾಯಣ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

9.

ರಾಯಸಂ ಭಿಮಸೇನರಾವ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?

10.

ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗೊಪಾಲಚಾರ್ಯ ಸಕ್ಕರಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು?