ನೀವೂ ಲೇಖನ ಕಳುಹಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂಗೆ ನೀವೂ ಲೇಖನ, ಕತೆ, ಕವನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: bpchand@gmail.com

[user-submitted-posts]