ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲುಗಳು

*************

ಕಡಲಾಳದಲ್ಲಿ

ಒಡಲಾಳದ
ಭೋರ್ಗರೆತ
ಭೂಕಂಪ
ಭರತ ಇಳಿತ
ಅನವರತ

***********

ಹೆಚ್ಹಿನ ಹೂವುಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಅರಳುತ್ತವೆ
ಸಂಜೆಯದಾಗ ನರಳುತ್ತವೆ

ಸಂಜೆ ಹೂವು ಮಾತ್ರ ಸಂಜೆ ಅರಳುತ್ತದೆ
ಕತ್ತಲಿನತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತದೆ

****************************

Author: Praveen Chandra Puttur

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರಚನೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂನ ಸ್ಥಾಪಕ  ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ