ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಹೌದಾ, ಓಹ್ ಎಂಬ ಉದ್ಘಾರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಮೂಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ನೂರಾರು ಸೋಜಿಗಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸೋಜಿಗದ, […]

ಕುಂದಾಪುರ ಶೈಲಿಯ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾವೆಂದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಪ್ರಿಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಸರುತ್ತದೆ. ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಈ ಖಾದ್ಯ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಕೆಲವರು […]