ಮೌನದ ಗೆಳತಿಗೆ


ನೀನೇಕೆ ಮೌನಿಯದೆ ಗೆಳತಿ
ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ
ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ‍ಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು …..
ನಿನಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಪಂಚ ..
ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು
ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಾನು …
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ
ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ
ಮೌನದಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಅದೇನು ಯೋಚನೆ
ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾತನೆ
ಮೌನದ ಗೆಳತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೌನ ಮುರಿ ಎಂದಾಗ
ಮೌನವೇ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರವಾದಾಗ
ಮೌನವೇ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾದಾಗ
ನಾ … ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ
ಗೆಳತಿ ನೀ .. ಮೌನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ
ನಾನು … ಮೌನಿಯದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಕಣ್ ರೆಪ್ಪೆ ಹೇಳಿದ ಹನಿಗಳು