ಕಣ್ ರೆಪ್ಪೆ ಹೇಳಿದ ಹನಿಗಳು

By | December 1, 2019

ನನ್ನನ್ನು
ಸದಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿವೆ
ನೆರಳು …
ಜೊತೆಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು..!
*********
ಪ್ರೀತಿ ಹಿಮಾಲಯದ
ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ
ತಲುಪಿ
ಹಿಂತುರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ನೀನರಲಿಲ್ಲ
ನಾನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದೆ

******
ನೀನು
ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಕೇಳಿದ
ನಗುವಿನ ಸದ್ದು
ನನ್ನದಲ್ಲ..
ವಿಧಿಯದ್ದು .!

****
ನೀನು
ಚಂದ್ರನ
ತಂದು ಕೊಡೆಂದು
ಕೇಳಿದ ದಿನ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

7 thoughts on “ಕಣ್ ರೆಪ್ಪೆ ಹೇಳಿದ ಹನಿಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.