ನಿನ್ನ ತಣ್ಣಗಿನ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ
ಪ್ರೀತಿ
ಆದರೆ
ನನ್ನ ಕೆಂಪಗಿನ
ಕಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ
ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಭೀತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಕೋರಿಕೆ