ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನ: ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು?

By | December 5, 2019

ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ? ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದೆಂದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ  ಕುರಿತು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು?

ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ `ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೊಷಿಸನ್?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದು ಬಹುತೇಕರು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದುಂಟು. ಕಂಪನಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ

[rml_read_more]

  • ನಿಮಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ.
  • ನಂತರ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಗ ನಿಮಗಾದ ಎಕ್ಸೈಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ.
  • ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
  • ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ.
  • ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಈ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ

ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನೀವು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ `ರೆಫರಲ್ ಹಣ ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನ’ವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು

ಎಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸೈಟ್‍ಮೆಂಟ್‍ನಿಂದ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. `ನಾನು ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು …. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾನು ಹರ್ಷಗೊಂಡೆ’ ಎನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವಿರಾ? `“I found it on [wherever you found the job], and since I’ve been hoping to work for the company for a long time, I was excited to see the opening had become available.” ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ.

ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ. ಪೇಪರ್‍ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ನೋಡಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ. ಅವರು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟವೇನೂ ಆಗದು.

ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನ: ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಗೊತ್ತೆ?

Author: Praveen Chandra Puttur

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಮುಖ್ಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ (ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಪ್ರೊಡ್ಯುಸರ್‌). ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಕ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರಚನೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಬೆಸ್ಟ್.ಕಾಂನ ಸ್ಥಾಪಕ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ

One thought on “ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನ: ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು?

  1. Pingback: ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನ: ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಗೊತ್ತೆ? | | Karnataka Best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.